Ipinakita niya ang kanyang bagong pantalon at umibig