Nakatira kasama ang isang mag-aaral na malayo sa bahay