Serye - pagsuso ng titi at paghiram ng pera para makabayad sa utang