Ginamit ng kasamahan ko ang kanyang mga suso para manipulahin ang aking sikolohiya

 naglo-load 

Ang masuwerteng lalaki ay inimbitahan ng kanyang magandang kasamahan na si Yuzuriha Karen na umuwi para magpahinga dahil medyo nalasing sila sa kumpanya. Pumayag naman ang lalaking ito pagkaraan ng ilang sandali, dahil naghihintay pa rin ang kanyang asawa sa bahay. Pagdating ko dito, grabe ang katrabaho nitong ito Dahil matagal na niyang gusto, desidido siyang i-sexually harass ang lalaking ito ngayon. Speaking of which, ginamit ni Yuzuriha Karen ang kanyang mapang-akit na katawan para akitin ang ibang lalaki at pagkatapos ay ang lalaking ito ay hindi nakatiis sa atraksyon na iyon at palihim na ini-stalk ang kanyang asawa mula noon.

Ginamit ng kasamahan ko ang kanyang mga suso para manipulahin ang aking sikolohiya