Ang kumot ay isang bagay na gustong linisin ng mga estudyante