NGOD-140 Ang sikreto ng puta at ng batang kapitbahay...

 naglo-load 

Nakatira ako kasama ang aking asawa at ako. Isang itim na Mr. Steve ang makikita mula sa ibang bansa na lumipat sa itaas na palapag ng apartment building. Medyo nalilito man ako sa mag-asawang ito, unti-unti akong nahuhulog kay Steve, isang taong masayahin at maunawain ang personalidad. Isang araw, dumating si Steve para manghingi ng one-on-one English conversation class. Bakit hindi mo itanong? sabi ko din.

NGOD-140 Ang sikreto ng puta at ng batang kapitbahay...