Ang estudyante ay nanatili sa tungkulin kasama ang kanyang kasintahan....