Pang-aakit sa isang estudyante na sumakay ng kabayo...